Финансиска поддршка од фондот за природата Преспа – Охрид (ПОНТ) за набавка на нови униформи и обувки за вработените во техничкото одделение во Националниот Парк Пелистер

11.12.2023
Подолг временски период вработените во техничкото одделение во Националниот парк Пелистер немаа добиено униформи. Благодарение на финансиската поддршка од фондот за природата Преспа – Охрид (ПОНТ) се обезбедија финансиски средства и се набавија нови униформи и обувки за вработените во техничкото одделение во националниот парк Пелистер.
     

Примопредавање на проектот поддржан од странa на INTERREG IPA Program for Cross-border Cooperation Greece – North Macedonia 2014-2020

08.12.2023
На ден 07.12.2023 год. во Националниот Парк Пелистер беше извршено примопредавање на проектот поддржан од странa на INTERREG IPA Program for Cross-border Cooperation Greece – North Macedonia 2014-2020 во кој како партери се среќаваат Младинско христијанско здружение – Солун/ИМКА Солун, Грчка национална туристичка организација/GNTO и ЈУ Национален парк Пелистер – Битола.
Градежните активности на авантуристичкиот парк се реализирани од страна на компанијата Балкан-Нет Логистик Битола.
Имено, се работи за реализација и завршување на проектот ,,Изградба на адреналински парк за возрасни, и за деца, и Виа Ферата и Зип лајн,, Локација ,,Национален Парк Пелистер во период од 12 месеци.
На техничкиот прием присуствуваше тимот на Националниот Парк предводен од директорот Малиќ Шешмедини, проект менаџерот Милчо Дули, надзорниот инжинер Владимир Јовевски, заедно со претствници од фирмата изведувач Балкан-Нет Логистик Битола. Беше направен увид на сите 4 локации и беше утврдено дека сите активности со меѓусебниот договор се целосно реализирани.
   
Останува во периодот до крајот на оваа година да се затвори и финансискиот дел од проектот, кој што е во целост финансиран од Европската Унија.
Со голема радост би сакале да ја информираме битолската јавност дека со доаѓање на пролетните месеци на наредната година, битолчани, а и целиот регион и пошироко ќе можат да се забавуваат и рекреираат на овие атрактивни локации.

Благодарност за вредната донација возило за Националниот парк Пелистер од Фондацијата за природа Преспа Охрид (ПОНТ)

06.12.2023
Со најискрени емоции и благодарност ја прифаќаме вредната донација возило за Националниот парк Пелистер од Фондацијата за природа Преспа Охрид (ПОНТ)
Ова возило ќе игра значајна улога во олеснување на нашите активности и ќе ни овозможи да ги достигнеме нашите цели подобро и поефикасно. Вашата поддршка значи многу за нас и ја цениме вашата посветеност кон нашата работа.

Работилницата на тема Усогласување на практиките за управување со шумите пропишани во шумските планови за шумската единица „Вртушка“ со Планот за управување со НП Пелистер

05.12.2023
Работилницата на тема Усогласување на практиките за управување со шумите пропишани во шумските планови за шумската единица „Вртушка“ со Планот за управување со НП Пелистер
Анализа на темата имаа прооф. Николчо Велковски од Шумарски факултет и проф. Славчо Христовски од ПМФ-биологија, кои ја спроведоа оваа активностт во шумската единица Вртушка, оддел 20 а.
Првиот дел се однесуваше за ревитализација на изданкови и деградирани шумски насади преку примена на еколошки прифатливи практики и беше успешно завршена со фокус на подигнување на квалитетот на шумските екосистеми.

 

         

 

Вториот дел се однесуваше на мртвата шумска дрвесина која игра важна улога во зачувувањето на биолошката разновидност и важноста на екосистемите во управувањето со шумите. Таа е важен дел од екосистемите, претставувајќи природен хабитат и извор на живот за многу видови.
Учесниците на работилницата разменуваа идеи и искуства, развиваа предлози за проекти и акции што можат да се спроведат во иднина за ревитализација на изданковите и деградирани шумски насади. Исто така ги разгледуваа можните финансиски извори и партнерства за поддршка на овие иницијативи, со цел да се обезбеди нивната успешна имплементација во другите заштитени подрачја.
Учесници: Национален парк Галичица, Национален парк Маврово, Национален парк Шар планина, Општина Ресен-ЗП Парк Езерани, Државен Инспекторат за шумарство и ловство, директор на Национален парк Пелистер и вработени ЈУНПП.

Еколошка едукација со ученици од прво одделение од ООУ Даме Груев

02.12.2023
Запознајте го Националниот парк Пелистер
Едукатори: Виолета Сотировска и Елена Џима Терзиевска

Повеќе слики можете да прегледате на нашиот социјален профил на facebook на следниот линк