Добредојдовте

         

 

 

 

Погледни мапа

 

Националниот Парк Пелистер зафаќа површина од 17.150 хектари - надморска височина од 927 до 2601 m.

Изобилува со уникатни природни богатства и претставува дом на ретки и ендемични животински и растителни видови.

За да ги видите и доживеете сите убавини на планината Баба и Пелистер, на располагање ви стојат бројни пешачки патеки: Детската, Историската, по Камењатот...

Не ви е потребна посебна физичка кондиција, туку само добра волја.

Заштитен знак на Пелистер се бистрите изворски води во кои ќе ја забележите пелистерската и пелагониската пастрмка, водопадите, и  планинските езера, неклку сезонски и двете леднички – Големо и Мало езеро, познати уште како и Пелистерски Очи.

Велат, кој еднаш бил на Пелистер, сигурно ке дојде пак... 

КОНТАКТ:  Јавна установа, Национален парк Пелистер - Битола,   7000 Битола, ул. Виенска бр. 14, тел. 047 233 464, е-маил: np.pelister@yahoo.com

 

          Со посебен респект и неизмерна благодарност што убавините на Пелистер ги доловиле за себе, а преку интернет објавувањето на тие фотографии и за сите нас, Национaлниот парк Пелистер во својот web-сајт:  www.park-pelister.com,  во одделот галеријата на фотографии донесува  и фотографии на љубителите на Пелистер: Фејсбук сајтовите: ПСК Пелистер, Големо Езеро и почитуваните: Петар Нолев - Пепо, Гелчо Јовановски, Горан Петровски, Љупчо Ѓоревски, Игор Радичоски, Стефан Петровски, Димитар Груевски, Зоран Манговски, Ѓорѓи Дуновски, Влатко Крбалески, Владимир Стојановски, Зоран Булаковски, Васко Звездаковски, Игор Наумоски, Сашо Ивановски Федеричи, Игор Т. Дивиот, Ивана Николова, Пецо Стојчевски, Илинка Ристевска, Стево Митановски, Саша Грбиќ, Петар Ставрев, Стефани Дервеновска, Стефан Танчевски, Дони Крстевски, Бојан Цветановски, Петар Греговски, Јовица Јовчевски, Иван Трпков, Виктор Калаузи, Иле Петровски...