Финансиска поддршка од фондот за природата Преспа – Охрид (ПОНТ) за набавка на нови униформи и обувки за вработените во техничкото одделение во Националниот Парк Пелистер

11.12.2023
Подолг временски период вработените во техничкото одделение во Националниот парк Пелистер немаа добиено униформи. Благодарение на финансиската поддршка од фондот за природата Преспа – Охрид (ПОНТ) се обезбедија финансиски средства и се набавија нови униформи и обувки за вработените во техничкото одделение во националниот парк Пелистер.