Mbështetje financiare nga fondi i natyrës Prespa – Ohër (PONT) për blerjen e uniformave dhe këpucëve të reja për punonjësit e departamentit teknik në Parkun Kombëtar Pelister.

11.12.2023

Për një kohë të gjatë punonjësit e departamentit teknik në Parkun Kombëtar Pelister nuk kanë marrë uniforma. Falë mbështetjes financiare nga fondi i natyrës Prespa – Ohër (PONT), janë siguruar mjete financiare dhe janë blerë uniforma dhe këpucë të reja për punonjësit e sektorit teknik në parkun kombëtar Pelister.

   

Posted in