Благодарност за вредната донација возило за Националниот парк Пелистер од Фондацијата за природа Преспа Охрид (ПОНТ)

06.12.2023
Со најискрени емоции и благодарност ја прифаќаме вредната донација возило за Националниот парк Пелистер од Фондацијата за природа Преспа Охрид (ПОНТ)
Ова возило ќе игра значајна улога во олеснување на нашите активности и ќе ни овозможи да ги достигнеме нашите цели подобро и поефикасно. Вашата поддршка значи многу за нас и ја цениме вашата посветеност кон нашата работа.