Националниот парк Пелистер во зимскиот период врши прихрана на дивеч

14.12.2023
 Во Националниот парк Пелистер, се врши прихрана на дивеч во зимскиот период (декември и јануари). Поради вонредните временски услови извршивме дополнителна прихрана. Прихрана се извршува бидејќи има недостиг на храна во зимскиот период. Активноста се врши со пченка, пченица за ситниот и крупниот дивеч. Стотина килограми зрнеста храна се оставени на повеќе позиции во локалитетот Пелистер.