Поради недостиг на храна Националниот Парк Пелистер врши прихранување на ситниот прелетен и крупниот дивеч

02.02.2024
Секторот заштита и мониторинг на природните ресурси во Националниот парк Пелистер, има одредени законски денови за прихрана на дивеч во зимскиот период. Прихрана се извршува од едноставна причина, а тоа е недостигот на храна во природата.
Прихраната ја вршиме со пченка, пченица, минерали и сол за ситниот и крупниот дивеч. Стотина килограми зрнеста храна се оставени на повеќе позиции во локалитетот за прихранување на ситниот прелетен и крупниот дивеч.