Велосипедска 33 КМ

Вкупна должина : 33 KM


Почетна точка:


Надморска височина на почетна точка:


Крајна точка:


Надморска височина на крајна точка:


Просечно време за минување на турата:


Тежина на турата:

Галерија