Детско одморалиште

Детско одморалиште

Објектот на Детското одморалиште Пелистер е моментално затворен и не функционира. За жал долгогодишниот детски џагор на полното одморалиште, не се слуша веќе неколку години. Кога Одморалиштето ќе биде ставено во функција, или приватизирано, за да се најде некој што ќе го активира, не се знае.

Инаку, сопственик на Детското одморалиште Пелистер е Министерството за труд и социјала, а Националниот парк Пелистер нема никакви формални ингеренции во управувањето со одморалиштето.

Во моментот фотографиите кои ги објавуваме се од минатото, кога објектот беше активен.