Pushimorja për fëmijë

Pushimorja për fëmijë

Objekti i Pushimores për Fëmijët – Pelister aktualisht është i mbyllur dhe nuk po funksionon. Nuk dihet kur pushimorja do të vihet në punë, apo privatizohet, për të gjetur dikë që ta aktivizojë.

Përndryshe, pronar i Pushimores për Fëmijët Pelister është Ministria e Punës dhe politikës Sociale, dhe Parku Kombëtar Pelister nuk ka ndonjë kompetencë zyrtare në menaxhimin e vendpushimit.

Për momentin, fotot që po postojmë janë nga e kaluara, kur objekti ishte aktiv.