Под Пелистер – Преспа – Чудесна земја – 2 AБ Канал