Под Пелистер – Брајчино – Чудесна земја – 3 АБ Канал