Претседателот на РМ, Ѓорѓе Иванов во посета на Пелистер