Работилницата за МЕТТ 4 алатка

Работилницата за МЕТТ 4 алатка

Вчера вработените од НП Пелистер ја одржаа работилницата за МЕТТ 4 алатка, која се однесува за следење на ефективноста на управувањето.
Главна цел на оваа работилница е заеднички да се оформи основна оценка за Националниот парк Пелистер и да се изврши проценка на заканите, целите, главните вредности и екосистемските услуги.