Обнова на знаци во Националниот парк Пелистер (Инфоцентар)

Обнова на знаци во Националниот парк Пелистер (Инфоцентар)

Обнова на знаци во Националниот парк Пелистер (Инфоцентар)
Активноста е во рамките на проектот “Оперативен план 2021-2023”, финансиран од фондацијта Prespa Ohrid Nature Trust – PONT