Националниот парк Пелистер учествуваше на работилница во Лемос

Националниот парк Пелистер учествуваше на работилница во Лемос

Националниот парк Пелистер учествуваше на работилница во Лемос, Грција за прекуграничен мониторинг и интервентен тим за мечка, во склоп на проектот “Трилатерален проект за кафеава мечка” во организација на МЕД/MES во соработка со невладините организации “Калисто” -Грција и “Еуронатур”-Германија.
На работилницата беа:
🐾 презентирани и дискутирани протоколите за мониторинг и функционирањето
на интервентните тимови за мечка со искуства од Грција и
🐾 теренски активности за тестирање на протоколите во НП Преспа.