Мониторинг на лилјаци , во соработка со Македонско еколошко друштво3