Едукација за клучните вредности за Пелистер низ игра, тимска работа и поврзување со природата

Едукација за клучните вредности за Пелистер низ игра, тимска работа и поврзување со природата

🍀 Еколошка едукација и подигање на јавната свест за заштита на биодиверзитетот во Националниот парк Пелистер
🍂 Учениците од ОУ Тодор Ангелевски од Битола, се запознаа за биодиверзитетот во Националниот парк Пелистер и зошто е важно да се чува нашето природно богатство 🧡
Учевме низ игра за:
👉 Флора и фауна во НП Пелистер
👉Ендемски и загрозени видови
👉Истражуваме и анализиравме
👉Развивавме позитивни еколошки практики и однесување во природа
💚Едукација за клучните вредности за Пелистер низ игра, тимска работа и поврзување со природата 🐻🐾🌲🐞🕸️🕷️🍂
💚Продолжуваме…..
💚Благодарност до ОУ Тодор Ангелевски💚