Едукативна работилница за подигање на јавната свест за заштита на животната средина

Едукативна работилница за подигање на јавната свест за заштита на животната средина

 Национален парк Пелистер, НВО Дојди, види и уживај и ОУ Коле Канински

👉Едукативна работилница за подигање на јавната свест за заштита на животната средина👈
💚 Учиме низ игра за…
👉 Меѓународни денови за заштита на животната средина
👉 Биодиверзитетот во НП Пелистер
👉 Флора и фауна во Националниот парк Пелистер
🍀Едукативна работилница, тимска работа, поврзување со природа.. Дојди 💚 види💙 уживај 💛
ОУ Коле Канински, предметен наставник Vesna Bakovska
НВО Дојди, види и уживај, Горан Пинза