Format gjeo-morfologjike

Format gjeo-morfologjike

Fenomeni mbizotërues morfologjik nga relievi strukturor i Malit të Babës është kreshta kryesore malore, e cila është gjithashtu një pellg ujëmbledhës midis Pellgut Adriatik dhe Egje. Nga Kozji Kamen (2180 m) deri te Musa (2350 m), në një gjatësi prej rreth 15 km, kreshta malore ka një drejtim që shtrihet në veriperëndim – juglindje.

           

Nga maja e Musait (2350 m), kreshta kryesore malore ndryshon drejtimin aktual të shtrirjes në meridian. Shtrihet në majën e Kriv Kamen (2155 m) në kufirin Maqedoni-Greqi në një gjatësi prej rreth 10 km. Nga kreshta kryesore, në drejtimin verilindor, një duzinë degësh, dhe në perëndim, tre kreshta anësore më të spikatura. Kështu, nga maja Shiroko Stepalo (2415 m) deri në majën e Pelisterit (2601 m) dhe më tej në veri deri në Kale (1615 m), formohet një kreshtë malore në gjatësi prej rreth 8 km., Midis majave Pelister dhe Steve (2468 m) ka kreshtë e cila më tej ndahet në dy kreshta më të vogla në drejtim të Kopanki dhe Jorgov Kamen (1744 m).