Kishat / Manastiret

Kishat dhe manastiret në rajonin e Pelisterit dhe  malit Baba

Në rajonin e ndër Pelisteri (pjesa e Manastirit dhe ajo e Prespës) si kisha fshati ose manastire, ka rreth 40 (dyzet) ndërtesa, të datuara gjerësisht midis XI deri në fund të shekullit XIX. Qindra metra katrorë dhe rreth 1000 copë ikona nga periudha e vonë e Bizantit dhe nga koha e Rilindjes janë rregulluar në të njëjtat tempuj.

Kërkimet dhe analiza e ekspertëve deri më tani, padyshim konfirmojnë se ekzemplarë të caktuar të këtij fondi mbresëlënës të monumenteve kulturore mund të përfshihen në listën e arritjeve artistike më të shkëlqyera që kanë ndodhur përgjatë historisë, në rajonin e gjerë.

Me publikimin e të dhënave themelore për këto monumente, padyshim është afirmuar një faqe tjetër e rëndësishme për vlerat që përmbahen në rajonin e PK Pelister. Monumenti më i vjetër dhe më i rëndësishëm i kishës në afërsi të PK Pelister është Kisha e Shën. George në Kurbinovë, që daton nga 1191 (shek. 12). Manastiri i Shën Gorgi më 1952, u shpall monument kulture.

              

Lexoni më shumë për domethënien e madhe të këtij monumenti në faqen e internetit të Dioqezës Ortodokse Prespa – Pelagonija (http://www.pppe.mk/2017/sveti-gorgi-kurbinovo-renesansniot-biser-na-prespa/)

Në fshatin Malovishte – i vetmi fshat që ndodhet brenda kufijve të PK Pelister, ka disa monumente të rëndësishme të kishës, përkatësisht: kisha imponuese e Shën Petka – e ndërtuar në vitin 1856, e cila strehon një galeri të përhershme ikonash me rreth 100 kopje në një hapësirë ​​kronologjike prej afro 400 vjetësh, pastaj Manastiri i Shën Anna, në 1.410m, dhe në 2.5km. në jug-perëndim të fshatit Malovishte. Kisha e Shën Spas, i cili ndodhet lart në mal, poshtë majës së Piramidës (Vrteshka) në 2,000 metra mbi nivelin e detit, dhe në hyrje të fshatit, është kisha e Shën George, dhe në jug, pas shtëpisë së fundit në Malovishte është kapela e Shën. Athanasi i Madh.

    

Në anën Pellagonija të malit Baba dhe  PK  Pelister, në fshatrat Trnovo dhe Magarevo ka tre monumente të rëndësishme : në hyrje të fshatit Trnovo është kisha kushtuar Nënës më të Shenjtë të Zotit, në qendër të fshatit Magarevo janë: kisha e Shën Dëshmori i Madh Demetri dhe Kisha e Shën George, e cila dikur ishte një manastir I murgeshave.

          

Në anën veriore të malit Baba dhe PK Pelister, ndër ndërtesat e tjera të kishave është kompleksi i Manastirit Shën Petka në fshatin Capari dhe Kisha e Manastirit të Shën Ilija në fshatin Rotino.

              

Në anën e Prespës së malit  Baba dhe PK Pelister, ngjitur me Kishën e Shën Gjorgji në fshatin Kurbinovo, Manastiri i Slivnicës dallon për rëndësinë e tij – d.m.th.Kisha e Manastirit “Lindja e Nënës më të Shenjtë të Zotit” e cila u ndërtua dhe u pikturua në vitin 1607. Manastiri i Brajçinës duhet përmendur këtu, i cili ndodhet rreth 500 metra në lindje të fshatit Brajçino, me kishën “Shën Petka ”.

        

Kishat dhe manastiret brenda dhe përreth PK Pelister

Emri i fshatit dhe emri i një kishe apo manastiri në anën e Prespës (Resnjës) – NP Pelister:

Dolno Dupeni – Shën Nëna e Zotit dhe Shën Atanas

Ljubojno – Shën Pjetri dhe Pali, dhe Shën Jovani

Brajçino – Shën Nikolla dhe Shën Petka

Slivnica – Manastiri – Shën Nëna e Zotit(sv.Bogorodica     )

Strbovo – Shën Atanas

Vinça – Shën       GJeorge

Kurbinovo – Shën GJeorge

Podmochani – Shën George, dhe Shën Pjetri dhe Pali

Arvati – Shën Archangel Michael

Rajica – Shën Nikola

Emri i fshatit dhe emri i kishës ose manastirit në anën Pellagonija (Manastir) të PK Pelister:

Malovishte – Shën Petka, Shën Anna, Shën George dhe Shën Spas (Malovishte është i vetmi fshat që ndodhet në kufirin e PK Pelister).

Capari – Shën Petka dhe Shën George

Rotino – Shën Nikolla dhe Manastiri i Shën. Ilija

Trnovo – Shën Nëna e Zotit

Magarevo – Shën Dimitrija dhe Shën george

Nizepole – Shën Petka

Dihovo – Shën Dimitrija

Brusnik – Shën Dimitrija

Lavci- Shën Nikola

Bukovo – Shën Dimitrija dhe Manastiri i Shën. ndërrim

Krstoar – Shën Pjetri dhe Pali dhe Manastiri i Shën. Christopher

Bistrica – Shën george

Oleveni – Shën george

Bareshani – Shën Merkur

Kanino – Shën Nëna e Zotit

Velushina – Shën Nëna e Zotit

Dragos – Shën Ilia dhe Shën Nikola

Graeshnica – Shën Nëna e Zotit

Shën Gjorgji - Kurbinovo - monumenti më i rëndësishëm i kishës

Shën Gjorgji - Kurbinovo - monumenti më i rëndësishëm i kishës Monumenti më i vjetër dhe më i rëndësishëm i…

Kishat / Manastiret në Malovishte

Ka disa kisha dhe manastire në fshatin Malovishte Kisha e Shën Petka është kisha më e madhe ortodokse në fshatin…

Kishat në anën e Prespës nga PK Pelister

Kishat në anën e Prespës nga PK Pelister Në anën e Prespës  së malit Baba PK Pelister, ngjitur me Kishën…

Kishat në anën e Pellagonisë të PK Pelister

Kishat në anën e Pellagonisë të PK Pelister Në anën e Pellagonisë të malit Baba PK Pelister, në fshatrat Trnovo…