Ekspozita / Muzetë

Info Qendra Pelister – Ekspozitë e përhershme – speciet më të rëndësishme të florës dhe faunës në PK Pelister

     

Brenda Parkut Kombëtar ekziston një Qendër Informacioni, ose Qendra e Vizitorëve në vendndodhjen “7 Kladenci”, ose e quajtur “Vila e Lazos” (1.350 metra mbi nivelin e detit). Qëllimi kryesor i qendrës është të sigurojë informacion për vizitorët në lidhje me tiparet themelore të Parkut Kombëtar, vlerat dhe burimet natyrore të tij. Qendra e informacionit është e hapur 6 ditë në javë, përveç të hënave, dhe është aty për të udhëzuar vizitorët përmes informacioneve të këmbësorëve, shtigjeve të biçikletave dhe zonave të piknikëve.

     

Përveç mundësive të tjera të informacionit, salla për takime dhe mbledhje të organizuara, Info Qendra ka një ekspozitë të përhershme të florës dhe faunës së pasur në Parkun Kombëtar, si dhe ngjarjet historike që lidhen me Luftën e Parë Botërore. Hapësira e ekspozitës ka një koleksion të vogël të kafshëve të mbushura, si dhe një herbarium të vogël me bimët më të rëndësishme dhe endemike në PK Pelister.

     

Për vizitorët e interesuar dhe grupet e organizuara në Qendrën e Informacionit organizohen prezantime për tema të caktuara, për popullarizimin e vlerave dhe burimeve natyrore të PK Pelister.