Fluturat ditore

Fluturat ditore

Janë gjetur 120 lloje fluturash ditore (Cepѓdoptera, Rhopalocera) në Pelister.

                   

Fluturat ditore në Maqedoni janë një grup relativisht i hulumtuar i insekteve falë interesimit të madh të entomologëve vendas dhe të huaj në shekullin XX dhe XXI.

Shënimet më të vjetra në literaturën e malit Pelister datojnë që nga fillimi i shekullit XX. Si rezultat i hulumtimeve të fundit në Parkun Kombëtar Pelister, janë publikuar 101 specie nga autorët Miceski dhe Micevski (2005).

                   

Në librin e Verovnik et al. (2010) identifikohen 52 specie nga u gjetën në hulumtimin e fundit në vitin 2019, dhe me përfshirjen e të gjitha specieve të botuara në literaturë, numri i përgjithshëm i specieve të Pelister do të ishte 120 specie. Kjo përfaqëson 58.5% të faunës totale të fluturave në  Maqedoni.