Bie shi

Bie shi

Megjithëse nuk ka të dhëna për matjen, reshjet mesatare vjetore të pritshme maksimale në këtë zonë nuk duhet të kalojnë 1200 tt, në një lartësi prej rreth 1650 m. n.v.

Tabela 13. Reshjet mesatare të reshjeve sipas muajve dhe periudhave për stacionin matës Manastir

Varësia logaritmike midis lartësisë dhe reshjeve është përcaktuar me një koeficient të përcaktimit të P2 = 0.996, që do të thotë se marrëdhënia është pothuajse funksionale. Të dhëna të përshtatshme nga stacionet Manastir dhe Kazani janë përdorur për të përcaktuar reshjet në PK Pelister për periudhën 1991-2000. Sipas të dhënave, reshjet mesatare të reshjeve në këtë dekadë në stacionin Manastir (590 tt & gt; 607 tt) dhe në stacionin Kazani (805t & gt; 800 tt) janë shumë afër reshjeve mesatare për disa vite (1951-1990), me Manastiri është më i vogël, dhe në Kazani me vlera më të larta.

Veçanërisht vitet e thata janë 1993 dhe 2000. 1996 është një vit i veçantë.

Të tjerët janë afër vlerave mesatare.