Nizhepole – Liqeni i Madh

Nizhepole – Liqeni i Madh

Nizhepole- Liqeni i Madh

Nizhepole – Liqeni i Madh – Në këtë drejtim të çojnë disa shtigje, të listuara mëposhtë nën numrin rendor.

  1. Shtigjet në kodrën e Debelit

Përshkrimi i shtigjeve: Shtegu është 6 km i gjatë dhe zgjat 3 – 3.30 orë.

Shtegu fillon nga fshati Nizhepole dhe kalon nëpër lokacionin e Debel Rid dhe të çon direkt duke u ngjitur në Liqenin e Madh.

Qëllimi i shtegut është ecje rekreative  dhe kalon përballë Crveni Steni dhe ka një pamje të bukur në atë anë të shpateve shkëmbore të Pelisterit, pamje të majës së Pelisterit, Manastirit dhe luginës së Pellagonisë.

Vështirësia: e rëndë mesatare.

Pika fillestare / lartësia: Fshati Nizhepole në 1,170 metra mbi nivelin e detit.

Pika e fundit: Liqeni i Madh 2,218 m mbi nivelin e detit. Total: 1,048 m.

   

   

Llojet mbizotëruese të drurit përgjatë shtigjeve janë ahu, bredhi, fern, karafil i shtrirë, lloje të ndryshme lulesh malore, si dhe bimë medicinale, kryesisht boronica. Nga speciet e kafshëve mund të gjeni dre, ujk, dhelpra, derr të egër, lepur, dhe shumë lloje të fluturave dhe insekteve.

                

Shtegu është me interes të konsiderueshëm turistik për vizitorët që janë të interesuar në ngjitje gjysmë alpine dhe të shpejtë në Liqenin e Madh dhe është tërheqës për adhuruesit e peisazhit. Ka një pamje të bukur të Crveni Steni, një zonë shkëmbore me domethënie historike, sepse në Luftën e Parë Botërore në këtë lokacion beteja më e madhe e Pelisterit u zhvillua kur u përleshën njësitë bullgare dhe franceze, dhe ushtria franceze pësoi humbje të rënda: rreth 6000 ushtarë të vrarë atje.

 

  1. Qendra për skijim Nizhepole – Liqeni i Madh (Shtegu përgjatë lumit Sapunçica)

Përshkrimi i shtigjeve: Shtegu është i gjatë 9 km dhe zgjat 4 orë.

Shtegu fillon nga fshati Nizhepole, shkon përtej Qendrës për skijim dhe përmes Orlovi Bari çon në Liqenin e Madh.

Qëllimi i shtegut është malor, rekreativ dhe vizualisht tërheqës, i cili kalon përballë Crveni Steni dhe ka një pamje të bukur drejt asaj ane të shpateve shkëmbore dhe disa majave të Malit Baba (Skrkovo, Musa, Golema Griva), kalon pranë të ashtuquajturës Çezma e Durmishit, pamje të bukur të Manastirit dhe luginës së Pellagonisë, kalon pranë lokacionit Orlovi Bari, dhe përmes të ashtuquajturës “Rruga Franceze” arrin në Liqenin e Madh.

Vështirësia: e rëndë mesatare.

Pika e fillimit / lartësia: Qendra e skijimit Nizhepole – në 1.360 metra mbi nivelin e detit.

Pika e fundit: Liqeni i Madh 2,218 m mbi nivelin e detit.

Denivelimi total: 858 m mbi nivelin e detit

Llojet mbizotëruese të drurit përgjatë shtigjeve janë ahu, bredhi, molika me përmbajtje të ulët,  boronicë, mjedër, manaferrë, luleshtrydhe dhe lloje  të ndryshme të luleve zbukuruese malore, si dhe  bimë të tjera medicinale. Ndër speciet e kafshëve mund të gjeni dhi të egër, derr të egër, ari, ujk, dhelpër, lepur, gjarpër, skifter dhe në lumin Sapunçica – trofta e Pellagonisë dhe shumë lloje të fluturave dhe insekteve.

Shtigjet janë tërheqëse për adhuruesit e peisazhit. Ka një pamje të këndshme të Crveni Steni, një zonë shkëmbore me rëndësi historike, sepse në Luftën e Parë Botërore në atë vend u zhvillua beteja më e madhe e Pelisterit. Shtigjet kanë një pamje të bukur drejt Manastirit dhe Pellagonisë, dhe veçanërisht drejt luginës së lumit Sapunçica.