Info Qendra – Liqeni i Madh – Dy variante

Info Qendra – Liqeni i Madh – Dy variante

Info Qendra- Liqeni i Vogël – Maja Pelister (Rruga e Shirokës)

  1. Varianti i parë: Info Qendra – Liqeni i Vogël- Maja Pelister (Shtegu përgjatë Shirokës)
  2. Varianti i dytë: Info Qendra – Liqeni i Madh

     

Varianti i parë: Info Qendra – Liqeni i Vogël – Maja Pelister (Shtegu përgjatë Shirokës)

Përshkrimi i rrugës: Shtigjet janë të gjatë 13 km dhe zgjasin 4,30 – 5 orë.

Shtigjet fillojnë nga Qendra e Informacionit të Pelisterit, lokacioni “7 Kladenci”, i njohur si vendndodhja: “Villa e Lazos”. Me pas shtigjet kalojnë në lokacionin Caparska Preseka, ngjitur me të ashtuquajturin Shtëpia e Gjuetisë, dalin në vendndodhjen – Shiroka, dhe vazhdojnë majtas drejt Antenës dhe majës së Pelisterit, me zbritje në Liqenin e Vogël.

Qëllimi i shtegut është alpinizmi dhe rekreacioni, dhe është vizualisht tërheqës, me majën e Kozji Kamen dhe luginën e lumit Caparska dhe Pellagonia. Nga vendi i kthimit drejt Antenës dhe majës së Pelisterit, hapet një pamje dhe dukshmëri drejt Luginës së Prespës. Kur ngjiteni në Majen e Pelisterit, keni në pamje: Luginën e Prespës, Luginën e Pellagonisë, majat e malit Baba dhe qytetin e Manastirit.

Vështirësia: shteg mesatar i rëndë.

Pika fillestare / lartësia: Info Qendra e PK Pelister në 1.360 metra mbi nivelin e detit.

Pika e përfundimit: 2,601 m mbi nivelin e detit Maja e Pelisterit, denivelimi total: 1,241 m mbi nivelin e detit.

Flora dhe fauna: Llojet mbizotëruese të drurit përgjatë shtegut janë molika ose pisha maqedonase (Pinus peuce Grisebah), dhe bredhi (Abies alba), fern, agri e verdhë, kaçunka, karafila e shtrirë, barbarozë, boronicë, etj. Nga speciet shtazore mund të gjenden, dreri, ariu, ujku, dhelpra, lepuri, ketri, nishani, shumë specie zogjsh, flutura, insekte të shumëllojshme.

     

Shtigjet janë me interes të konsiderueshëm turistik për vizitorët që janë të interesuar të ngjiten në majën e Pelis terit. Shtegu njihet si Rruga për në Antenë, pasi shumica e saj kalon dhe përkon me të vetmen rrugë që të çon në Antenë (Maja e Pelisterit), pastaj kthehet majtas nga rruga kryesore malore, e cila vazhdon për në Liqenin e Madh.

                  

 

  1. Varianti i dytë: Info Qendra – Liqeni i Madh

Ky variant është identik me variantin e parë, me vendndodhjen ku rruga (rruga malore) ndahet drejt majës së Pelisterit. Varianti i dytë vazhdon prej andej në Liqenin e Madh.

Gjatësia e shtegut Info Qendra – Liqeni i Madh është 22 km.

Vështirësia: Shteg mesatarisht i rëndë.

Pika fillestare / lartësia: Info Qendra e PK Pelister në 1.360 metra mbi nivelin e detit.

Pika e përfundimit: 2,218 metra mbi nivelin e detit maja e Pelisterit, nivelim i përgjithshëm: 858 metra mbi nivelin e detit.

       

Flora dhe fauna: Llojet mbizotëruese të drurit përgjatë rrugës janë molika ose pisha maqedonase (Pinus peuce Grisebah), dhe bredhi (Abies alba). Në zonën mbi pyllin e molikës janë përhapur kullotat e larta malore të Pelisterit, të cilat në pjesët e poshtme janë të përziera me boronica dhe bredh, dhe në pjesët më të larta me boronica dhe llojet me bar me rëndësi të veçantë floristike.

           

Shtegu është me interes të konsiderueshëm turistik për vizitorët që duan të ngjiten në majën Pelister, për të vizituar dhe parë Liqenin e Vogël, por mbi të gjitha për të vizituar Liqenin e Madh të Pelisterit. Këto dy liqene quhen Sytë e Pelisterit.

                         

Nga ngjitja në vendndodhjen Shiroka dhe vendi i quajtur Semafori ka një pamje dhe dukshmëri në Liqenin e Prespës dhe Luginën e Prespës, dhe deri në majat që gravitojnë në atë anë të Malit të Babës: Dy Varre, Golema Çuka, Mala Çuka, pjesë e Luginës së Lumit të Malovishdës. Pastaj ka një pamje në fshatrat Kranjë dhe Arvati, në të majtë drejt majës së Marushicës. Kur vazhdon përgjatë shtegut (rruga malore) nga e majta duket një pamje për në Debel Rid, majat: Skrkovë, Musa dhe Griva, dhe në luginën poshtë majës së Pelisterit hapet një pamje për Crveni Steni dhe shpatet shkëmbore të malit, të cilat zbresin në fshatin Nizhepole.

Shtegu është i shënuar plotësisht sipas standardeve të alpinizmit. Pas kalimit në pllajën e vogël, rruga të çon në cirkun e Liqenit të Madh, i cili ndodhet poshtë majës së Veternicës, dhe ngjitur me liqenin është Shtëpia e Malit, e njohur si Shtëpia e Liqenit të Madh, të quajtur pas alpinistit Dimitar Ilievski – Murato, i pari maqedonas që ngjiti malin Everest.