Bredhi – Abies alba

Bredhi – Abies alba

Bredhi – Abies alba

Bredhi – Abies alba – është një specie malësore indigjene evropiane në Evropë dhe është një pemë me gjelbërim të përhershëm që rritet në 40–50 m në lartësi, me një diametër të trungut deri në 1.5 m. Ndodhet në një lartësi prej 300-1.700 m, kryesisht mbi 500 m, në male me reshje shiu mbi 1.000 mm në vit. Gjethet janë në formë gjilpërash, 1.8–3.0 cm të gjata, jeshile të errët me shkëlqim në pjesën e sipërme. Për shkak se rritet në vende me lagështi dhe me hije, mbi Pelister, në zona me pamjaftueshmëri të diellit, përpiqet të zërë vendin e molikës.