Ahu i zakonshëm – Fagus sylvatica L.

Ahu i zakonshëm – Fagus sylvatica L.

Ahu i zakonshëm – Fagus sylvatica L. – është një specie e pemës gjetherënëse të familjes Fagaceae. Është specia më e përhapur në Maqedoni. Ahu i zakonshëm preferon rajone që kanë dimra të butë dhe verë jo aq të nxehtë. Në vendin tonë ato janë të kufizuara në male dhe është shumë e zakonshme në Pelister. Ahu i zakonshëm është një pemë qumeshti me një leh të butë dhe gri. Gjethet janë të dhëmbëzuara tërësisht ose pjesërisht, të gjata 5-15 cm dhe të gjëra 4-10 cm. Fruti është i vogël, i mprehtë dhe këndor, i gjatë 10-15 mm. Ai përmban një përqindje të lartë të taninës.