Lisi – Quercus cerris

Lisi – Quercus cerris

Lisi – Quercus cerris – është lloji më i zakonshëm i lisit në Pelister nga disa lloje lisi që ekzistojnë këtu. Gama e saj shtrihet nga Spanja në Azinë e Vogël. Ceri është një specie me jetë të gjatë dhe mund të jetojë deri në 200 vjet. Arrin një lartësi prej 30 deri në 35 metra dhe një trashësi të pemës 1.3 m. Ajo ka një lëvore të trashë që është gri e errët dhe  gjethe me shkëlqim me një ngjyrë të gjelbër intensive. Fruti është acorn, i gjatë rreth 4 cm dhe i gjerë rreth 2 cm. Deri në 1/3 ose 1/2 është e mbuluar me një kapak (kube). Kupola është e mbuluar me stupa lëkure.