Kërpudha

Kërpudha

Diversiteti i kërpudhave në zonën e PK “Pelister” tani numëron 760 specie të kërpudhave, nga të cilat 485 specie janë terikolike (nga të cilat 2 nëntokësore), dhe 275 janë lignicolike. Kërpudhat në Pelister janë objekt i shumë viteve të studimit në terren në sezone të ndryshme. Gjatë hulumtimit të fundit në terren në korrik 2019, u regjistruan 41 lloje shtesë të kërpudhave.

Shumica e specieve (676) i përkasin kërpudhave kolone (lloji Basidiomycota), të sistematizuar në pesëdhjetë familje të ndryshme, 80 specie i përkasin kërpudhave të qeseve (lloji Ascomycota) dhe 4 specieve të kërpudhave mukoze (lloji Myxomycota nga Protozoa). Sa i përket përkatësisë taksonomike, shumica e specieve i përkasin familjeve Russulaceae, Mycenaceae, Tricholomataceae dhe Meruliaceae të llojit Basidiomycota.

Nga likenet njihen 27 specie që i përkasin gjinisë Ascomycota.

Shumica e të dhënave kanë origjinë nga pyjet molika (431), në pyjet e ahut janë mbledhur 78 specie, në pyjet e ahut-bredhit 36 specie, në pyjet bregdetare dhe rripat e bredhit, shelgjeve dhe plepave janë gjetur 18 specie, në pyjet e lisit 17 specie, dhe në pishat dhe bredhat 24 specie.

37 specie janë vërejtur në pyje të përziera gjetherënës dhe me gjelbërim të përhershëm. Jashtë ekosistemeve pyjore, 38 lloje janë mbledhur në livadhe dhe kullota. Shumica e kërpudhave linjolike mblidhen në molika (79), ahu (60) dhe bredhi (59), ndërsa në lis 11 specie, dhe në substratet e tjera mblidhen një numër më i vogël i specieve. Sa i përket ngrënies së kërpudhave të pranishme në Pelister, tridhjetë specie mund të përdoren për ushqim, ndërsa një duzinë specie janë helmuese.

           

Më të famshmit nga speciet e konsumuara janë: Amanita caesarea, А. rubescens, Armillaria mellea, Boletus edulis, B. pinophilus, B. aereus, B. estivalis, Macrolepiota procera, Marasmius oreades, Cantharellus cibarius, Craterellus cornucopioides, Pleurotus ostreatus, Hydnum repandum, Russula cyanoxantha.

             

Boletus edulis, B. pinophilus, B. aereus, B. estivalis, Amanita caesarea, Marasmius oreades, Craterellus cornucopioides, Hydnum repandum dhe Cibharellus janë specie tregtare të kërpudhave dhe mblidhen nga popullsia lokale.

             

Për speciet helmuese është e rëndësishme të përmendim: Amanita pantherina, А. phalloides, А. muskari, А. junquillea, Coprinellus micaceus, Cortinarius sanguineus, Galerina marginata, Russula emetica, Stropharia coronilla, lnocybe geophylla etj. Konsumi i specieve të gjinisë Amanita, Galerina dhe lnocybe mund të çojë në vdekje.