Peshqit

Peshqit

Shkenca ka njohuri për praninë e dy llojeve të troftës, por jo për shpërndarjen e plotë të tyre në ujërat e zonës së PK të Pelisterit. Këto janë Ѕalmo peristericus Karaman, 1938 dhe salmo pelagonicus Karaman, 1938.

Trofta e Pelisterit – salmo peristericus

Trofta e Pelisterit u përshkrua për herë të parë nga Karaman (1938) si një subspecie e lalmo trutta peristericus, karakteristike e Liqenit të Prespës dhe lumit Brajçiinska. Trofta e Pelisterit me densitet më të lartë është e pranishme në ujërat e lumit Germanos, nga pala greke, ndërsa me densitet më të ulët përfaqësohet në ujërat nga pala maqedonase – lumi Brajchinska dhe degët e tij, si dhe lumi Kranska dhe Leva Reka (dega e Golema Reka). Në vitin 2010 u përcaktua prania e një popullimi të qëndrueshme të troftës së Brajchinës në lumin Rzhanska, një degë e lumit Brajçinska, e cila është pjesë e Parkut Kombëtar Pelister.

Në vitin 2011 Trofta u zbulua në lumin Brajçinska (midis Brajçino dhe Ljubojno), në pjesën e lumit pas ngjeshjes së Stanisharit  dhe në pjesët e poshtme të Kriva Kobila. Në vitin 2015 Sipas hulumtimeve molekulare, janë identifikuar dallime gjenetike midis popullisë së troftës së Pelisterit(Brajchina) në ujërat e lumenjve Brajcinska dhe Kranska.

Ѕalmo peristericus – Trofta Pellagoniane

Parku Kombëtar “Pelister” përfshin ujërat që gravitojnë drejt lumit të Zi, si pjesë e zonës ujëmbledhëse të Vardarit. Duke pasur parasysh që trofta maqedonase salmo macedonicus (Karaman, 1924) jeton në ujërat e zonës ujëmbledhëse të Vardarit, pas një periudhe të gjatë kohore u zgjidh statusi taksonomik i troftës pellagonike (salmo pelagonicus Karaman, 1938). Fatkeqësisht, të dhënat moderne për shpërndarjen dhe gjendjen e popullimit së troftës pellagonike në ujërat e Pelisterit, të cilat gravitojnë drejt lumit të Zi dhe janë pjesë e Parkut Kombëtar “Pelister” nuk ekzistojnë. Kërkohet hulumtim ilikologjik i disa burimeve ujore nga ujëmbledhësi i Crna, veçanërisht në lumin Shemnica.

Me qëllim të monitorimit të shpërndarjes së troftës së Pellagonisë në vitin 2019. Peshkimi elektrik u krye në lumin Magareshka, Lumi Rotinska, Lumi Caparska, Sapuncica dhe Crvena Reka. Punimet e furnizimit me ujë janë ndërtuar në të gjithë lumenjtë e lartpërmendur. Prania e ndërhyrjeve është arsyeja kryesore për zvogëlimin e rrjedhës së ujit në shtretërit e lumenjve. Kjo mund të jetë një nga arsyet e mungesës së troftës në lumenjtë Magareska  dhe Rotinska .

Gjuetia e peshkut u krye edhe në lumin Sapunçica. Në këtë lumë, në pjesën që hyn në kornizën e Parkut Kombëtar “Pelister”, u bë një ndërhyrje për hidrocentralin “Sapuncica”, i cili ndodhet në kufirin e parkut. Prania e troftës u zbulua në lumin Sapuncica. Trofta nuk u regjistrua në lumin Stara Buka. Prania e troftës u zbulua edhe në Crvena Reka, pikërisht mbi ujësjellësin. Asnjë prani e troftës nuk ishte regjistruar në lumin Caparska. Sipas vendasve, shpesh shihet trofta, por vetëm në pjesët e sipërme të lumit (sipër marrjeve të ujit të pijshëm), dhe në numër shumë më të vogël se në të kaluarën. Nuk përjashtohet mundësia e pranisë së troftës pellagonike në Lumin Ezerska. Kërkime ihtiologjike janë të nevojshme për të përcaktuar nëse trofta banon edhe në ujërat e Zli Dol, Manastirska, Mala Korija dhe lumit Ezerska.

                 

Parku Kombëtar i Pelisterit përfshin dy liqenet akullnajorë Liqeni I Madh dhe Liqeni I Vogël, për të cilat nuk ekzistojnë të dhëna specifike letrare mbi ichthyofauna. Ka raporte që Liqeni i Madh është furnizuar me trofta në disa raste, por lloji i troftës në fjalë aktualisht mbetet në nivelin e spekulimeve.