Kishat në anën e Prespës nga PK Pelister

Kishat në anën e Prespës nga PK Pelister

Kishat në anën e Prespës nga PK Pelister

Në anën e Prespës  së malit Baba PK Pelister, ngjitur me Kishën e Shën Gjorgji në fshatin Kurbinovo, është Manastiri Slivnica i cili  dallon për rëndësinë e tij – d.m.th.Kisha e Manastirit “Lindja e Nënës më të Shenjtë të Zotit” e cila u ndërtua dhe u pikturua në vitin 1607. Manastiri i Brajçinës  duhet përmendur këtu poashtu, i cili ndodhet rreth 500 metra në lindje të fshatit Brajçino, me kishën “Shën Petka ”.

               

 

             

 

           

 

Emri i fshatit dhe emri i një kishe apo manastiri në anën e Prespës (Resnjës) – NP Pelister:

Dolno Dupeni – Shën Nëna e Zotit dhe Shën Atanas

Ljubojno – Shën Pjetri dhe Pali, dhe Shën Jovani

Brajçino – Shën Nikolla dhe Shën Petka

Slivnica – Manastiri – Shën Nëna e Zotit(sv.Bogorodica     )

Strbovo – Shën Atanas

Vinça – Shën       GJeorge

Kurbinovo – Shën GJeorge

Podmochani – Shën George, dhe Shën Pjetri dhe Pali

Arvati – Shën Archangel Michael

Rajica – Shën Nikola