Fshati Malovishte – Shën Spas

Fshati Malovishte – Shën Spas

Përshkrimi i shtegut: gjatësia e shtegut është 3.5 km dhe koha mesatare e kalimit është 2 orë.

Rruga fillon nga fshati Malovishte, nga ku, në dalje të sipërme të fshatit është ngjitja në lokacionin Shën Spas.

Qëllimi i shtegut është malor, rekreativ, pjesërisht alpin dhe vizualisht tërheqës, me pamje dhe shikueshmëri në Luginën e Prespës, majat e malit Baba, deri në fshatin Malovishte, i cili shtrihet në të dy anët e lumit Malovishka.

Vështirësia: Shteg i vështirësisë së mesme.

Pika fillestare / lartësia: fshati Malovishte në 1,140 metra mbi nivelin e detit, pika e mbarimit: Shën. Spas: 1.886 metra mbi nivelin e detit. Denivelimi total: 746 m mbi nivelin e detit.

Flora dhe fauna: Llojet mbizotëruese të drurit përgjatë shtegut janë bredhi, pastaj ahu, dhe në fillim ka një sasi të vogël molika ose, pishë maqedonase (Pinus peuce Grisebah). Përgjatë shtegut do të gjeni lisin e vogël, farërin, pentakun, dhe një numër të madh të larmishëm me bar dhe lule malore, dhe nga speciet shtazore mund të gjenden, dreri, ariu, ujku, dhelpra, derri i egër, lepuri, gjarpri, hardhucë ​​dhe disa lloje të fluturave dhe insekteve.

Shtegu është me interes të konsiderueshëm turistik, veçanërisht për vizitorët e fshatit Malovishte, të cilët ngjiten në Shën Spas për festimin e Ditës së Shpëtimit, dita e kishës. Rruga njihet si Rruga për në Shën. Spas  dhe është emocionuese për ata që duan të shohin pjesën më të madhe të malit  Baba , por edhe Liqenin e Prespës, si dhe të përjetojnë një pamje fantastike të fshatit Malovishte.