Shteg përmes “Bollnici” për në Majën Pelister

Shteg përmes “Bollnici” për në Majën Pelister

Shteg përmes “Bollnici” për në Majën Pelister

Info Qendra – Hotel Molika – Kamenjar (“Bollnici”) – Maja Pelister

Përshkrimi i shtegut: Shtegu është i gjatë 11 km dhe zgjat 4,30-5 orë.

Shtegu fillon nga Qendra e Informacionit të Pelisterit, lokacioni “7 Kladenci”, i njohur si vendndodhja: “Villa na Lazo”. Rruga kalon pranë Hotel Molika, afër Kopanki, lokaliteti “Bollnici” në dalje shkëmbore dhe përfundon në majë të Pelisterit.

Për vizitorët në Hotelin Molika, pika fillestare mund të jetë nga vetë hoteli.

Qëllimi i shtegut është alpinizëm, rekreacion, me pamje dhe shikueshmëri në të katër anët , veçanërisht nga majat e Pelisterit, Luginës së Prespës, Luginës së Pellagonisë, majave të malit Baba dhe qytetit të Manastirit.

Vështirësia: Shteg me vështirësi të mesme.

– Pika fillestare / lartësia: Info Qendra PK Pelister në 1.360 metra mbi nivelin e detit ose Hotel Molika në 1.420 metra mbi nivelin e detit.

Pika përfundimtare: 2.601 m mbi nivelin e detit Maja e Pelisterit, nivelim i përgjithshëm: 1,241 m mbi nivelin e detit.

Flora dhe fauna: Llojet mbizotëruese të drurit në fillim të gjurmës janë molika ose pisha maqedonase (Pinus peuce Gris.), dhe bredhi (Abies alba), farërat, luleshtrydhet pyjore, aguli i verdhë, kaçunka, etj., dhe nga speciet e kafshëve : dreri, ariu, ujku, dhelpra, lepuri, ketri, dragoi malor (Coronella austriaca) disa lloje fluturash dhe insektesh.

      

Shtegu është me interes të konsiderueshëm turistik për vizitorët që janë të interesuar për ngjitjen në majën e Pelisterit, të cilët gjithashtu kanë përgatitje më të mire dhe kondicion.  Rruga është e njohur si Shtegu përmes Spitaleve, dhe në pjesën më të madhe kalon nëpër zona shkëmbore, pavarësisht strehimoreve të spitalit të improvizuar të bërë nga blloqe guri, të cilat shërbyen për strehimin e të plagosurve në Luftën e Parë Botërore.

     

Shtegu është i shënuar plotësisht sipas standardeve të alpinizmit.