Rruga shkëmbore drejt majës Pelister

Rruga shkëmbore drejt majës Pelister

Hotel Molika – Vidikovec – Kamenjar – Maja Pelister (shteg prej guri)

           

Përshkrimi i shtigjeve: Shtegu është i gjatë 8 km dhe zgjat 4,30 – 5 orë.

Rruga fillon nga Hotel Molika, kalon nëpër vendin Kopanki, përgjatë Kamenjarit deri në Vidikovec, përgjatë Majës së Parë, Strehëzit, Majës së Dytë dhe përfundon në majën më të lartë të Pelisterit.

     

Qëllimi i shtegut është alpinizmi dhe rekreacioni, me pamje dhe shikueshmëri nga të katër anët, veçanërisht nga maja e Pelisterit, deri tek Lugina e Prespës, Lugina e Pellagonisë, majat e Malit Baba dhe qyteti i Manastirit.

         

Vështirësia: Shteg i vështirë.

Pika fillestare / lartësia: Hotel Molika në 1.420 metra mbi nivelin e detit,

Pika e fundit: Maja e Pelisterit 2,601 m mbi nivelin e detit, me nivelizim total: 1,181 m mbi nivelin e detit.

       

Shtigjet kanë për qëllim vizitorët që janë të interesuar të ngjiten në majën e Pelisterit, të cilët gjithashtu kanë një kërkesë për alpinizëm. Shtegu njihet si Shtigjet e Shkëmbit sepse shumica e saj kalon nëpër zona shkëmbore.

             

Shtegu është i shënuar plotësisht sipas standardeve të alpinizmit.

Ekziston një strehë që mund të përdoret në rast stuhie.