Qendra e skijimit Kopanki

Qendra e skijimit Kopanki

Qendra e skijimit Kopanki

Në pllajën përpara Kopankit ndodhet pjesa e sipërme e teleferikut e cila nga atje zbret në Hotel Molika (Begova Çeshma). Infrastruktura e plotë e teleferikut, pjerrtësia e skive dhe ngritja e skive ndodhen ngjitur me Hotelin Molika në një lartësi fillestare prej 1.420 metrash ku ndodhet teleferiku. 1.610 metra është vendndodhja e shtëpizës malore Kopanki dhe fillimi i shpatit të skive në një lartësi prej 1.800 metra. Në dimrat me më shumë dëborë, Qendra për skijim Kopanki vizitohet masovikisht nga Manastiri dhe dashamirët e skijimit.

Deri te vendndodhja Kopanki mund të arrihet nga një rrugë e mirë, e asfaltuar nga Manastiri përmes fshatrave Magarevë dhe Tërnovë deri në çezmën e Beut  (hoteli “Molika” 1,420 m mbi nivelin e detit) pas 18 km parkoni automjetin, dhe pastaj në një shteg për shëtitje përmes një pylli me pisha, brenda 30 minutash arrini në shtëpi. Është gjithashtu e mundur me një teleferik, por me një marrëveshje të paracaktuar.

Qendra për skijim “Kopanki” për mysafirët dhe vizitorët ka në dispozicion dy platforma që janë të restauruara plotësisht dhe janë vënë në funksion, si vijon:

Teleferiku dhe staza e skijimit “Begova Çeshma – Kopanki”

Gjatësia e platformës së plotë – 680 metra

Stacioni fillestar në një lartësi prej 1400 metra

Stacioni i fundit në një lartësi prej 1610 metra

Numri i korpave me dy vende – 68

Kapaciteti për transport pasagjerësh 500 në orë

Pjerrësia mesatare 36%

Ashensori për skijim dhe staza e skijimit “Kopanki”

Gjatësia e platformës së plotë 580 metra

Stacioni fillestar në një lartësi prej 1610 metra

Stacioni i fundit në një lartësi prej 1800 metra

Numri i ankorave tërheqëse 45

Kapaciteti për transportimin e skiatorëve 700 në orë

Pjerrësia mesatare 38%.