(Македонски) Директорот на ЈУНПП Осман Шукриу потпиша договор со фирмата изведувач на Адреналинскиот парк

(Македонски) Директорот на ЈУНПП Осман Шукриу потпиша договор со фирмата изведувач на Адреналинскиот парк

kjo përmbajtje është në dispozicion vetëm në Maqedonisht e Anglishte Amerikane.