(Македонски) Денес е извршено потсејување со елово семе во локалитетите Пелистер и Вртушка

(Македонски) Денес е извршено потсејување со елово семе во локалитетите Пелистер и Вртушка

kjo përmbajtje është në dispozicion vetëm në Maqedonisht e Anglishte Amerikane.