Денес е извршено потсејување со елово семе во локалитетите Пелистер и Вртушка

Денес е извршено потсејување со елово семе во локалитетите Пелистер и Вртушка

Денес е извршено потсејување со елово семе во локалитетите Пелистер и Вртушка 🌲🌲🌲