Ngjarjet folklorike

Ngjarjet folklorike

Në kuadër të Parkut Kombëtar Pelister, në të kaluarën janë zhvilluar ngjarje folklorike dhe kulturore që kishin rëndësi për popullsinë vendase.

  1. Festivali Etno – Malovishte

 

Në fshatin e vetëm brenda parkut kombëtar në periudhën nga 2001 deri në vitin 2008 u mbajt “Festivali  Etno – Malovishte”, i organizuar nga Shoqata EKE, dhe me mbështetjen e Komunës së Manastirit dhe fondacioneve të tjera.

Për shkak të, mbi të gjitha, arsyeve organizative dhe financiare, ky festival nuk është mbajtur vitet e fundit.

  1. Panairi i produkteve lokale nga rajoni ndër Pelisterin

 

 

Organizuar nga Komuna e Manastirit dhe grupi lokal për zhvillim rural, në vitin 2008 në fshatin Trnovo u mbajt panairi i parë i produkteve dhe shërbimeve vendore në rajonin ndër Pelisterin.

Qëllimi i panairit ishte përmes promovimit dhe shitjes së produkteve tradicionale vendase për të krijuar mundësi për zhvillimin e turizmit alternative, përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe promovimin e markës së produkteve tradicionale nga rajoni, me qëllim të përmirësimit të kushteve të jetesës së popullatës rurale në rajonin nën-Pelister. Mbi 60 fermerë vendas, zejtarë, dhe prodhues të tjerë vendas nga të katër fshatrat: Dihovo, Nizhepole, Trnovo dhe Magarevo u prezantuan në këtë panair.

Fatkeqësisht, kjo ngjarje u mbajt vetëm tre vjet rresht, dhe nuk vazhdoi të ekzistojë për shkak të mungesës së fondeve dhe përfundimit të projektit për organizimin e tij.