Monitorimi dhe ruajtja e vlerave kyçe në Park Kombëtar Pelister

28.12.2023
Me kënaqësinë më të madhe, shprehim mirënjohjen tonë të sinqertë për Fondacionin PONT për mbështetjen gjatë viteve të kaluara dhe investimin financiar që mori Parku Kombëtar Pelister duke nënshkruar Marrëveshjen e Grantit për Monitorimin dhe Ruajtjen e Vlerave Kyçe në Parkun Kombëtar Pelister për tre vitet e ardhshme.
Granti është një moment i rëndësishëm në misionin tonë për të mbrojtur natyrën dhe biodiversitetin. Me këtë mbështetje financiare do të kemi mundësinë të avancojmë aktivitetet tona të monitorimit dhe konservimit për vlerat kyçe dhe të përmirësojmë menaxhimin e parkut.
Me këtë mbështetje, ne do të jemi në gjendje të fokusohemi në vlerat e spikatura të parkut dhe t’i mbrojmë ato për brezat e ardhshëm. Ky grant jo vetëm që kontribuon financiarisht, por edhe na jep besim dhe frymëzim për të vazhduar punën tonë për mbrojtjen e natyrës.
 
Posted in