Shtigje shkëmbore

Shtegu shkëmbor është shënuar gjurmë arsimore, që i çon vizitorët përmes një peisazhi mjaft tërheqës, të pasur me një bukuri natyrore. Përmes shtegut, vizitori mund të shijojë pyjet e dendura me pisha Molika, të dëshmojë specie të rralla dhe endemike të luleve dhe forma specifike të relievit