Liqenet

Liqenet

Nga fenomenet hidrografike në Parkun Kombëtar “Pelister” liqenet akullnajore janë veçanërisht të rëndësishme. Vasilevski (2005) regjistron dhe jep të dhëna të hollësishme për 8 liqene malorë, nga të cilët 3 të përhershëm, 3 periodikë dhe 2 të rastit. Sipas të njëjtit autor, në varësi të faktorëve që çuan në krijimin e pishinave të tyre, këto liqene mund të ndahen në: erozive, akumuluese dhe të kombinuara. Grupi i liqeneve të përhershëm përfshin Liqenin e Madh dhe të Vogël Pelister dhe Liqenin e Dimitrov.

               

Liqenet periodike përfshijnë: Liqenin Shqiponja, Liqenin “8” dhe Spitalet e Liqenit. Këto liqene kanë ujë në basenet e tyre të liqenit vetëm gjatë periudhës së lagësht të vitit, ndërsa gjatë sezonit të thatë basenet e  tyre janë plotësisht të thata dhe pa ujë. Grupi i liqeneve të rastit përfshin dy liqenet më të vegjël që ndodhen në jug të Spitaleve të Liqenit, pra në jug të Liqenit të Madh të Pelisterit. Këto liqene kanë ujë në basenet e tyre vetëm gjatë shkrirjes së dendur të dëborës dhe gjatë shfaqjes së reshjeve të dendura.