Kurrizorët

Kurrizorët

Vertebrorët (Vertebrata, nganjëherë Craniata) janë një nëntip  akordet (organizmat më të ndërlikuar të kafshëve). Për dallim nga akordet e tjera, vertebrorët sigurojnë në mënyrë aktive ushqim. Kjo dietë aktive është bërë e mundur, mbi të gjitha, nga skeleti i zhvilluar, organet shqisore komplekse dhe truri i diferencuar i kafkës.

             

Vertebrorët kanë zhvilluar organe shqisore për dëgjimin, erën dhe shikimin, si dhe zhvillimin e trurit, i cili rregullon të gjithë veprimtarinë e organizmit. Ata kanë një sistem të mbyllur të qarkullimit të gjakut të furnizuar me një organ kontraktor – zemrën.

Qarkullimi intensiv i gazit sigurohet nga organet e frymëmarrjes të zhvilluara mirë – gushës ose mushkërive. Të gjitha këto, si dhe disa mundësi të tjera që vertebrorët kanë fituar në zhvillimin e tyre evolucionar, u kanë mundësuar atyre të arrijnë kulmin e zhvillimit si kafshë.

             

Në Parkun Kombëtar Pelister ekzistojnë disa lloje si: Peshku (Piscium) – 2 specie, Amfibët (Amfibia) – 12 specie, Reptilia – 16 specie, Zogjtë (Avium) – 116 dhe Gjitarët (Gjitarët ose vertebrorët tokësorë) – 47 specie.