Ekspozita e përhershme – Lufta e Parë Botërore.

Ekspozita e përhershme – Lufta e Parë Botërore.

         

Brenda Parkut Kombëtar Pelister ekziston një shteg i veçantë për shëtitje, i quajtur Gjurma Historike, kushtuar ngjarjeve të Luftës së Parë Botërore dhe ngjarjeve të Pelisterit,malit  Baba dhe Manastirit dhe zonës përreth. Përveç shenjave të shumta në tabelat në shteg, e cila fillon nga Qendra e Informacionit dhe të çon në Hotel Molika, Qendra e Informacionit ka edhe një ekspozitë të përhershme të fotografive nga Lufta e Parë Botërore.

         

Karakteristike për ato fotografi dhe të dhënat e deklaruara është se shumica e tyre janë marrë në terrenet e Pelisterit dhe malit Baba, në periudhën nga 1914-1917 dhe dëshmojnë për ngjarjet në pjesën lokale të Maqedonisë ose të ashtuquajturat. Fronti i Selanikut. Në atë kohë, deri në përparimin në anën e Antantës, Pelisteri dhe mali Baba ishin kështjellat kryesore të Forcave Qendrore, të cilat ishin vendosur në këtë mal.