Zonat Tokë-Klimë- Vegjetacion

Zonat Tokë-Klimë- Vegjetacion

Parku Kombëtar Pelister shtrihet në një lartësi prej 880 – 2601 m. Sipas metodologjisë së Filipovskit, Rizovskit dhe Risteskit, (1996) në Parkun ka disa zona të tokës-klimës-vegjetacionit:

  • kontinentale e ftohtë (880-1100 m mbi nivelin e detit), mesatare 1010 m.
  • kontinentale Podgorike (1100-1300 m mbi nivelin e detit), mesatare 1200 m mbi nivelin e detit;
  • kontinentale malore por K eG (1300-1650 m. C.), Mesatarja 1475 m. mbi nivelin e detit
  • subalpine malore (1650-2250 m. Asl.), Mesatarja 1950 t m. mbi nivelin e detit
  • alpine malore (2250-2601 m asl), mesatarja 2425 m. mbi nivelin e detit

Në zonën subalpine, temperatura mesatare negative ndodh në mars, dhe në zonën alpine, në mars dhe nëntor.