Info Qendra – Caparska Preseka – Livadhi i Madh – Magarevë

Info Qendra – Caparska Preseka – Livadhi i Madh – Magarevë

Rruga e biçikletave:  Info Qendra – Caparska Preseka – Livadhi i Madh  – fshati Magarevë

                          

Lartësia: Qendra e informacionit – 1.350 m., Caparska Preseka – 1.527 m., Livadhi i Madh – 1,181 m., Magarevë – 1,105 m.

Gjatësia totale e shtegut është rreth 15 km. Distanca nga Qendra e Informacionit deri në Caparska Preseka është 9 km. Është një rrugë e vështirë çiklizmi.

           

-Shtigjet mund të funksionojnë edhe në drejtim të kundërt: fshati Magarevë – Livadhi i Madh – Caparska Preseka – Qendra e informacionit – fshati Magarevë.