Shtegu Hotel Molika – Kopanki – Jorgov Kamen – Crveni Steni

Shtegu Hotel Molika – Kopanki – Jorgov Kamen – Crveni Steni

Shtegu Hotel Molika – Kopanki – Jorgov Kamen – Crveni Steni

      

Përshkrimi i shtigjeve:

Pjesa e shtegut – Hotel Molika – Kopanki është e gjatë 1,2 km dhe mund të përdoret për ngjitje rekreative nga Hotel Molika në lokacionin Kopanki (ish-Shtëpia malore Kopanki), duke filluar nga Hotel Molika dhe duke përfunduar në pllajën Kopanki, ku teleferiku niset prej te Hoteli Molika. Qëllimi i shtegut është ecja dhe shëtitja, e destinuar si një shëtitje për rekreacion.

           

      

        

Vështirësia: Shteg i lehtë

Pika fillestare / lartësia: Hotel Molika në lartësi 1,420m mbi nivelin e detit,

Pika e fundit është Kopanki: 1.630 metra mbi nivelin e detit.

   

Lartësia totale: 210 metra mbi nivelin e detit, gjatësia e shtegut: 1.2 km. Koha mesatare e kalimit: 25 min.

  1. Shtegu nga Rruga – Kopanki – Jorgov Kamen – Crveni Steni është e gjatë 4.3 km dhe zgjat 1.30 orë. Shtegu fillon nga lokacioni Kopanki, nga ku vazhdon për në Jorgov Kamen dhe më pas në Crveni Steni. Qëllimi i kësaj pjese të shtegut është shëtitje, rekreacion. Nga rrafshnalta e Kopankit ju mund të shijoni pamjen e Pellagonisë dhe malet fqinje. Rruga vazhdon nëpër pyllin e Molikës dhe “lumenjve prej guri” dhe ngjitet në Jorgov Kamen nga ku ka një pamje të bukur të Manastirit dhe luginës së Pellagonisë, dhe më pas nga Crveni Steni ka një pamje të Debel Rid, Orlovi Bari dhe luginave të lumenjve Sapunçica dhe Crvena Reka.

    

            

     

     

Vështirësia: Shteg i lehtë

Pika e fillimit / lartësia: Kopanki në 1.630 m mbi nivelin e detit,

       

Pika e fundit: Crveni steni, 1.800 metra mbi nivelin e detit, Denivelimi total: 380 metra mbi nivelin e detit.

        

  1. Një variant i mundshëm është Hotel Molika – Lastojçin Kamen – Magarevska Reka – ku ju bashkoheni në rrugën Magarevë – Jorgov Kamen – Crveni Steni