Magarevë – Livadhi i Madh – Rotinë

Magarevë – Livadhi i Madh – Rotinë

Magarevë – Livadhi i Madh – Rotinë dhe anasjelltas:

Shtegu fillon nga fshati Magarevë dhe shkon lart në rrugën e asfaltuar nga fshati Magarevë – Info Qendra  e PK Pelister, me dy alternativa për fshatin Rotinë:

  1. a) Magarevë – Livadhi i Madh (rrugë e poshtme) – Rotinë

Lartësia: Magarevë – 1,105 m., Rruga e poshtme nën Livadhin e Madh – 1,120 m, Livadhi i Madh – 1,181 m., Rotinë – 1,049 m.

Gjatësia e shtegut është rreth 2.5km. Është një rrugë relativisht e vështirë çiklizmi.

                        

Ky shteg shkon përgjatë anës së poshtme të vendit Livadhi i Madh, ngjitet në një të përpjetë të butë dhe pas këtij vendi bashkohet me rrugën tokësore për në fshatin Rotinë. Në gjysmë të rrugës nga ajo pjesë, ka një shenjë në të majtë, për një shteg tjetër të biçikletave, i cili të çon në lokacionin Caparska Preseka.

  1. b) Magarevë – Livadhi i Madh (rruga e sipërme) – Rotinë

Lartësia: Magarevë – 1,105 m, kur kthehet në Livadhin e Madh – 1,194 m, Livadh i Madh – 1,181 m, Rotinë – 1,049 m.

Gjatësia e shtegut është rreth 2.5 km dhe është një rrugë e vështirë çiklizmi.

           

       

Nëse nuk shkëputeni në tabelën e parë dhe vazhdoni në rrugën e asfaltuar deri në Qendrën e Informacionit, pas disa kthesave në anën e djathtë duket shtegu i dytë, i cili është i shënuar në tabelë: Golema livada. Pasi të keni dalë nga kjo rrugë makadamësh, zbrisni në lokacionin Livadhi I Madh, vazhdoni ngjitur me shtëpinë e malit dhe kaloni çezmën (çezma mbetet në të majtë), dhe vazhdoni përgjatë rrugës tokësore që çon në fshatin Rotinë. Në një rrugë te ajo pjesë ka një shenjë në të majtë, për një shteg tjetër të biçikletave, që çon në lokacionin  Caparska Preseka.

 

Varianti i kundërt: Fshati Rotinë – Livadhi i Madh – fshati Magarevë

Kjo rrugë fillon nga dalja e fshatit Rotinë, që të çon në PK Pelister, dhe të çon në lokacionin Livadhi i Madh. Përpara Livadhit të Madh, rruga e biçikletave Rotinë-Magarevë është e ndarë në dy seksione:

  1. a) Seksioni – nën Livadhin e Madh – Fillon nga Rotina, ngjitet pak drejt Livadhit të Madh, zbret nën Livadhin e Madh, del në rrugën e asfaltuar dhe zbret në fshatin Magarevë

Rotinë – nën Livadhin e Madh – Magarevë

Lartësia: Rotinë – 1,049 m. Livadhi i Madh – 1,181 m., Poshtë Livadhit të Madh – 1,120 m, Magarevë – 1,105 m.

Gjatësia e shtegut është rreth 2.5 km. është një rrugë relativisht e vështirë çiklizmi.

               

  1. b) Seksioni – përmes Livadhit të Madh (rruga e sipërme) – seksioni shkon ngjitur me shtëpinë malore në Livadhin e Madh dhe ngjitet në rrugën e sipërme të makadamit në rrugën e asfaltuar Info Qendra- fshati Magarevë. Pastaj, pas asfaltit zbret në fshatin Magarevë.

Lartësia: Rotinë – 1,049 m. – Livadh i madh – 1,181 m, në dalje nga Livadhi i Madh në rrugën e asfaltit – 1,194 m, Magarevë – 1,105 m,

Gjatësia e shtegut është rreth 2.5 km. Është një rrugë relativisht e vështirë çiklizmi.