Мониторинг активности Брајчино

Мониторинг активности Брајчино

Локација: Брајчино/Национален парк Пелистер
Активноста е во рамките на проектот “Оперативен план 2021-2023”, финансиран од фондацијта Prespa Ohrid Nature Trust – PONT